Day: May 7, 2021

ปัจจุบันการใช้งานเครื่องปรับอากาศหรือที่เรียกสั้นๆ กันว่า “ แอร์ ” แอร์เป็นที่ตอบโจทย์อย่างมากให้ช่วงหน้าร้อน โดยการทำงานแอร์นั้นจะคอยทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในบริเวณหนึ่งให้เป็นไปตามความต้องการ ประเภทเครื่องปรับอากาศ โดยสามารถแบ่งตามลักษณะตำแหน่งของแฟนคอยล์ ยุนิท (ตัวพัดลมที่เป่าความร้อนออกไปภายนอก) ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ประเภทที่ 1 แบบชิ้นเดียว แอร์แบบชิ้นเดียว จะเป็นแอร์ฝังหน้าต่าง/ผนัง (window[...]